Publisert

Straffer Gud synd i dag? Gud er vel den samme i dag som han var på Ananias og Safiras tid?


Ca leselengde:
4 min

Spørsmål: Kan det skje at et menneske dør på grunn av en synd i dag? I Apostlenes gjerninger kapittel 5 forteller Bibelen om hvordan både Ananias og Safira dør som følge av å ha løyet om en konkret ting. 

Jeg vet at Gud er hellig og ikke kan tolerere synd. Men hvorfor skjer det ikke i dag at mennesker dør på grunn av synd? Gud er jo fortsatt like hellig som den gang!! Hvorfor manifesterer ikke Gud sin kraft på samme måte i dag som den gang? 

Svar: Takk for spørsmålet. Jeg synes det er vanskelig å svare entydig på det. Men jeg kan foreslå noen hovedtanker:

1 Vi har egentlig ingen grunn til å gå ut fra at det ikke er noen også i dag som dør på grunn av synd. Kanskje skjer det til stadighet her og der, uten at vi vet det.

2 Vi vet bare om det som skjedde med Ananias og Safira fordi Peter forteller om det. Han fikk en spesiell åpenbaring om det. Men vi har ikke en tilsvarende autoritet i dag til å avgjøre hvorvidt et menneskes død har noe å gjøre med synd. Det er skjult for oss, og ingen kan vite nøyaktig hva som ligger bak, og hva som skjer mellom et menneske og Gud.

3 Vi kan altså ikke avvise at dette kan forekomme. Det vi derimot kan avvise, er alle menneskelige forsøk på å finne det ut!

Det er sammenhenger mellom et menneskes livsførsel og dette menneskets lykke, liv og helse – men disse sammenhengene er ikke naturlover. Det skjer like ofte at det går glimrende for ikke-troende, ja til og med med gudsbespottere! I Salme 73 er det for eksempel til anfektelse for Asaf at det går det går så bra for de ugudelige. Og i Jobs bok er en av de store misforståelsene og overgrepene til Jobs venner at de prøver å gjøre det til en naturlov at det går bra for de gode og vondt for de onde (men Job fastholder tvert i mot at det like ofte er stikk motsatt!).

Vi har jo mange eksempler i Bibelen på at fromme mennesker lider en grusom og (så vidt vi kan se) en altfor tidlig død. Vi kan altså ikke konkludere, ut fra en voldsom eller tidlig død, hvordan et menneske har oppført seg i det skjulte.

Prøv å lese Hebr 11:32-39. Der er det nettopp et poeng at noen store tro betydde at ble reddet fra døden, mens for andre betydde deres store tro at de led en grusom død.

4 Grunnen til at vi ikke selv må prøve å beregne dette, er altså ikke bare at vi ikke har tilgang til den skjulte kjennskapen til akkurat hva som skjer mellom Gud og et menneske. Det er også, ikke minst, fordi vi i slike regnestykker ikke kan unngå å tenke fariseisk og lovbundet: Vi får som fortjent! Se for eksempel disiplenes tåpelige spørsmål og Jesu svar i Joh 9:1ff, samt Jesu kommentar i Luk 13:1ff.

5 Jeg tror Gud manifesterer seg både i dag og på apostlenes tid. Det skjer undere og helbredelser, slik som vi har blitt lovet. Kanskje er det ikke så mange som vi gjerne kunne ønske, men de skjer likevel. Og er det ikke til større oppmuntring for troen å legge merke til Guds helbredende og underfulle gjerninger, enn om vi nå kunne se at et og annet dødsfall kanskje hadde noe å gjøre med straff?!

6 Et konkret eksempel: Det har blitt foreslått at AIDS er Guds straff for seksuell synd. Slik tenkte man også om syfilis tidligere. Jeg tror ikke vi kan utelukke at det kan være en sammenheng mellom et menneskes livsførsel dets liv og død:

Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden.Gal 6:7f

Men hvis det hadde vært vår sak å prøve å regne dette ut, så ville vi raskt komme borti en masse vanvittige urimeligheter, som at generasjoner har kunnet hore i vei uten å rammes av AIDS, mens det plutselig rammer vår generasjon! Eller at noen kan falle én enkelt gang, og rammes øyeblikkelig, mens andre lever et vanvittig liv og aldri rammes av noe som helst.

Nei, vi må ikke gi oss ut på slike beregninger. Slike ting er for Gud, ikke for oss.


Teksten er hente fra Jesusnet.dk og oversatt fra dansk av Maria Hellestøl Reyes. Den ble først publisert januar 2022.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Skrifthenvisning

  Apostlenes gjerninger  5: 1-11

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Leif Andersen.
  Leif er gift med Elonora. Han er teolog og ansatt som reiseprest i Dansk Indremisjon og som lektor på Det danske Menighetsfakultet.
   Ressurser av Leif Andersen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.