Publisert

To retninger i gudstjenesten Hvem tjener hvem?


Ca leselengde:
4 min

Har du noen gang tenkt over hva ordet 'gudstjeneste' betyr? «Gud» og «tjeneste» - hvordan henger det sammen? Hvem er det er som tjener hvem? Det umiddelbare svaret er vel at vi kommer sammen for å tjene ham, lovprise ham, be til ham, forkynne hans navn… Men er det så ensidig som det? For ordet gudstjeneste kan også oppfattes motsatt: At Gud tjener oss.

Gud som tjener

Det er en radikal tanke, og en det er lett å bli litt provosert over. Skal Gud liksom være vår tjener? Er det ikke egentlig motsatt, vi som skal tjene ham?

Ja, det er en provoserende tanke, men like fullt en tanke som Bibelen er full av. La oss ta et eksempel fra Johannesevangeliet, kapittel 13, som handler om det siste måltidet. Jesus tok av seg den velkjente Jesus-kappen og tok på seg en tjenerdrakt i stedet. Så fyllet han et vaskefat med vann, bøyde seg ned og begynte å vaske disiplenes føtter. Utvilsomt et sjokk for alle sammen. Hva var dette her? For apostelen Peter var det for mye. Han skulle sette en stopper for det.

Peter: Herre, vasker du mine føtter?
Jesus: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.
Peter: Aldri i evighet skal du vaske føttene mine
Jesus: Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg

Prøv å forstå hvor utrolig dette må ha vært. Tenk deg at Norges konge dukket opp ved døren din, gikk inn i stuen, tok av seg sine fine klær, tok på seg en tjenerdrakt og begynte å vaske føttene dine. Ikke helt normalt hva?

Men nettopp slik er Jesus. Ikke bare en konge, men en Gud som tjener. Han helbredet syke, drev ut onde ånder, gav mat til store folkemengder, underviste dem og forkynte. Han vasket føtter, og så kom det som alt det andre peket fremover mot: Han døde og sto opp fra de døde for oss. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange (Mark 10:45).

Retning nedover: Guds tjeneste i gudstjenesten

Det er ikke slik at Jesus ble ferdig med å tjene oss når han fór opp til himmelen. Han tjener oss nemlig i gudstjenesten. Direkte og helt konkret.

I dåpens vann vasker han ikke bare føttene våre, men både kropp og sjel, og gir oss på den måten en ny fødsel (Joh 3:5-6; Rom 6:3-4; Tit 3:5).

I opplesningen av Guds ord, og i forkynnelsen av evangeliet gir han oss livets ord, som er mat for vår sjel. Gjennom hans ord tennes troen; nettopp den troen som tar imot det evige livets gave (Rom 10:17; Gal 3:2).

I tilsigelsen av syndenes forlatelse gir han oss nettopp det han sier: Syndenes forlatelse og fred med Gud (Joh 20:19-23).

I Herrens nattverd gir han oss sitt legeme og blod. Han gir oss syndenes forlatelse og et frelsende samfunn med seg (Matt 26:28; 1 Kor 10:16).

Alt dette er eksempler på det vi kan kalle «Retning nedover» i gudstjenesten: Fra Gud til oss. Da er det han som er aktiv og vi tar bare imot.

Retning oppover: Vår tjeneste i gudstjenesten

I sitt første brev til menighetene skriver Johannes «Vi elsker fordi han elsket oss først» (1 Joh 4:19). Ekte kristen kjærlighet er en refleksjon av Guds kjærlighet til oss. På samme måte er det med tjenesten. Ekte kristen tjeneste er en refleksjon av Guds tjeneste for oss og ren respons på den.

Vi takker Gud for alle hans gode gaver, som han har gitt til oss, og ber for våre søsken i troen, for kirken, for landet og alt annet Gud har kalt oss til å be for (1 Tim 2:1-4). Vi synger salmer og lovsanger som forteller om alt det Gud har gjort for oss (Sal 59:17f). Vi samstemmer med Guds ord og bekjenner både det han sier om oss (vi bekjenner våre synder) og det han sier om seg selv (vi bekjenner vår tro) (Jes 6:5; Matt 16:13-17; Rom 10:9-10; 1 Tim 3:16).

Alt dette er eksempler på det vi kan kalle «Retning oppover» i gudstjenesten: Når vi har opplevd Guds godhet kan vi ikke gjøre noe annet enn å vende oss mot himmelen og tjene ham. Og tjener vi ham, vendes blikket også utover til vår neste.

Å skjelne mellom retningene

Det er ikke alltid mulig å skille gudstjenestens retninger fra hverandre, men det er viktig at vi klarer å skjelne hva som er hva. Det er alltid Gud som handler først og alene, og det vi gjør er bare en respons og en refleksjon på dette.

Gud har skapt oss og holder oss oppe og vi takker ham for det. Gud forkynner sin lov for oss og vi bekjenner vår synd. Gud forkynner evangeliet for oss: Han er død og oppstanden for oss. Vi tror budskapet og blir frelst. Gud kaller oss til tjeneste og vi svarer: Her er jeg, send meg!


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Sakarias Ingolfsson.
  Sakarias er halvt svensk, født og oppvokst på Island, og bor nå med kone og barn i Spydeberg i Indre Østfold. Han har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug og videre studier fra Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne. Sakarias har arbeidet flere år som områdearbeider i NLM region nordvest, men tjener i dag som prest i LKN.
   Ressurser av Sakarias Ingolfsson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.