Publisert

Ekteskapsbrudd og skilsmisse Er det det samme?


Ca leselengde:
4 min

Spørsmål: Jeg har i lengre tid undret meg over hva ordet "utukt" dekker. Det er verset fra Matt 5:32 om ekteskapsbrudd som hovedsaklig opptar meg. Her er det tilsynelatende en "utuktsklausul", altså at ekteskapsbrudd er greit hvis den ene begår en utuktig handlig.

Men jeg tenker: kan dette være riktig? Vil Jesus si at det er greit å bryte et ekteskap på grunn av en synd? Og kan et ekteskap, en ordning fra Gud, overhode skilles av mennesker? Er det ikke nettopp i slike situasjoner at ordene om tilgivelse blir relevante, uansett hvor vanskelig det måtte være!? 

Jeg har fått forklart at "utukt" kan bety to ting: Seksuell umoral eller ugyldige ekteskap, altså ekteskap mellom for nært beslektede (jmf 3 Mos 18) som oppløses fordi de ikke er gyldige ekteskap. Kan det være dette ordet "utukt" viser til? 

Kanskje er jeg ung og idealist, men jeg synes det er merkelig hvis Jesus skulle tillate ekteskapsbrudd. 

 

Svar: Takk for dine spørsmål!

Det er to sentrale uttrykk i Bibelen for overtredelse av bud som angår seksualitet: "hor" og "utukt".

"Hor" er det uttrykket som brukes i det sjette bud, og som altså handler om å bryte ekteskapet. Dette vil si at en gift har seksuell omgang med en annen enn ektefellen sin.

"Utukt" er et omfattende samlebegrep som handler om all slags seksuell synd. Det er altså strengt tatt ikke dette det sjette bud handler om (det må man finne i andre tekster).

Men så vidt jeg forstår ditt spørsmål, leser du "ekteskapsbrudd" som "skilsmisse". Men det er to helt forskjellige ting. Hvis en mann går til sengs med en annen enn sin ektefelle har han begått "ekteskapsbrudd", altså "hor", uansett om han ender opp med å bli skilt eller ikke.

Og hvis to ulykkelige mennesker blir skilt fra hverandre har de brutt bryllupsløftet – det er sant. Men de har ikke begått ekteskapsbrudd. Det har man kun gjort når man har vært til sengs med en annen enn den man er gift med. 

Det som Jesus kaller for hor/ekteskapsbrudd i forbindelse med skilsmisse handler om at dersom en fraskilt gifter seg igjen, er det nye ekteskapet ekteskapsbrudd, altså hor:

Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Luk 16:18

Å kalle det nye ekteskapet for "ekteskapsbrudd" gir mening fordi man i det nye ekteskapet blir ett med en annen en sin første ektefelle. Det vil altså si at man ifølge Guds skapelsesordning fortsatt er ett kjød med den første ektefellen så lenge denne lever – selv om man har blitt skilt etter gyldige lover!

Jesu poeng i Matt 5:32 og 19:9 er altså at dersom man skiller seg fra sin ektefelle, er man årsak til at det begås ekteskapsbrudd med henne. I ved at man blir skilt, men ved at hun blir gift med en annen! Det er nemlig hustruens nye ekteskap som Jesus kaller for "ekteskapsbrudd", ikke skilsmissen.

Kanskje innebærer det merkelige uttrykket "blir skyld i" at dersom skilsmissen er et resultat av utukt i ekteskapet, så er ikke skilsmissen årsaken til ekteskapsbruddet, for det er jo allerede et faktum.

Det er viktig å legge merke til at Jesu advarsel mot det nye ekteskapet ser ut til å være fullstendig kategorisk ("Den [dansk:enhver] som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen"). Men det finnes ikke en tilsvarende kategorisk advarsel mot selve skilsmissen. Selv om skilsmisse alltid har en tragisk bakgrunn, kan det være tilfeller hvor det vil være det minste ondet (f.eks. ved gjentatt vold og lingende).

Det er altså ikke snakk om at Jesus tillater synd! Tvert imot advarer han mot at man skiller seg – og slik gir mulighet for synd med ektefellen. 

Det er heller ikke snakk om at han glemmer bort tilgivelse for synd. Det er et hovedtema i Bergprekenen, som du henviser til. Men tilgivelse opphever ikke det første ekteskapet. Den fraskilte er hverken ugift eller enke, men nettopp fraskilt – og er ifølge Jesu ord ikke fri til å gifte seg igjen (se også 1 Kor 7:10-11). 

Dette gjelder i Guds rike, ikke i samfunnet. Det skal det heller ikke. I samfunnet skal det være frihet for alle til å gifte seg med hvem de vil. Men Jesus veileder oss ut fra den skapelsesordningen som var "fra begynnelsen av" (Matt 19:8).


Teksten er hente fra Jesusnet.dk og oversatt fra dansk av Maria Hellestøl Reyes.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Livet

Emne

  Ekteskap

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  16: 18

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Leif Andersen.
  Leif er gift med Elonora. Han er teolog og ansatt som reiseprest i Dansk Indremisjon og som lektor på Det danske Menighetsfakultet.
   Ressurser av Leif Andersen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.