Publisert

5 velsignelser med å vokse opp i et kristent hjem God påvirkning tidlig gir gode frukter livet ut!


Ca leselengde:
4 min

Det største privilegiet vi kan ha, er å vokse opp i et kristent hjem. Jeg ønsker å få mine barn til å tro at det er viktig å ha et ordentlig kristent hjem i denne forføreriske tid. Det er mitt ønske og håp at også mine barnebarn kommer til å ha samme fordeler som jeg har hatt.

Hvilke velsignelser er det jeg snakker om? Det er flere enn jeg kommer på akkurat nå og noen ser jeg kanskje ikke før i evigheten men her er noen av fordelene:

1. Forbønn

Å bli født inn i et kristent hjem er å bli født inn i et hjem der foreldrene folder hendene og ber for familien. Før jeg ble født, ba foreldrene mine, samt deres foreldre for meg. Da jeg hadde blitt døpt og fått mitt navn, ba de for meg ved navn. De ba for meg og med meg. Jeg har alltid kjent til et liv i bønn, for jeg ble født av bedende foreldre.

2. Bibelen

Å bli født inn i et kristent hjem er å bli født inn i et hjem som hører Guds Ord. Så snart jeg kunne høre, hørte jeg Guds Ord allerede i mammas mage. Så snart jeg kunne se, så jeg mine foreldre lese Guds Ord. De fortalte bibelhistorier. Pappas store gave var at han kunne fortelle om Jesus for barn.

Mine søstre og jeg lærte oss bibelvers utenat, som ”Se det Guds lam”. Martin Luther og C. O. Rosenius hjalp oss å forstå Bibelen rett. Så snart jeg kunne lese, lærte jeg at det er viktig å ha egne daglige andakter. Foreldrene mine lærte meg at Bibelen er inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen har alltid fått lede meg, for jeg ble født av ”lesere”.

3. Evangeliet

Å bli født inn i et kristent hjem er å bli født inn i et hjem der evangeliet er i sentrum. Fra min tidlige barndom fikk jeg høre om min Frelser. Et av de første navnene jeg lærte meg, var Jesus. Jeg fikk høre hva det har kostet Jesus at jeg skal kunne få Guds tilgivelse. Jeg fikk lære meg om livet med Jesus, for jeg ble født av foreldre som tilhørte Jesus.

4. Fellesskap

Å bli født inn i et kristent hjem er å bli født inn i de troendes fellesskap. Mine tidligste minner er fra gudstjenester, prekener, sanger, bønner og forvaltning av sakramentene. Det var for det meste enkle, selvlærte lekmannspredikanter som kom fra åkeren, skogen eller kateteret. De lå ikke bak universitetsteologer når det gjelder kunnskap om Bibelen eller bekjennelsesskriftene.

Da mine søstre og jeg ble tenåringer, bestemte foreldrene våre at vi skulle flytte til et sted hvor det fantes kristne ungdommer. Derfor har jeg alltid levd i et kristent fellesskap, for jeg ble født av foreldre som ville at vi skulle leve i et kristent fellesskap.

5. Forbilder

Å bli født inn i et kristent hjem er å bli født med gode kristne forbilder. Foreldrene våre viste oss troen sin med gjerninger. Det var et harmonisk hjem. Mamma var hjemme og tok vare på oss barn under hele oppveksten. Hun kjørte oss og vennene våre til bading og utflukter. Hun støttet pappa i sin jobb som distriktslege og tok telefonen når han var ute på jobb og på sykebesøk.

Pappa snakket ofte med pasientene sine om betydningen av å tro på Jesus. Han hadde andakt med kollegene sine. I Arvika leste han Guds Ord for pasientene på sanatoriet. I Göteborg gikk han mellom husene og hanket inn barn til søndagsskolen. Han startet opp en stor hobbygruppe for barn og ungdommer i Kallinge. I Vinslöv samlet han 50 barn til søndagsskole.

I 1956 kom det mange flyktninger til Sverige fra Ungarn. Pappa kjørte rundt til mottakene og delte ut bibler. I Etiopia red han ut på landsbygda på søndager og forkynte Guds Ord for dem. Jeg har ofte tenkt på den første salmen i Salmenes bok når jeg har tenkt på pappa. Der står det om den rettferdige

Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Sal 1:3c

Han var vis og det var mange som søkte råd hos ham. Jeg har alltid hatt gode eksempler å følge, for jeg ble født med gode forbilder.

Slik har jeg opplevd Guds nåde gjennom de velsignelser det har vært å få vokse opp i et kristent hjem og jeg ber og håper at mine barn og barnebarn skal kunne si det samme.


Artikkelen stod først på trykk i "Kyrka och folk" som vi har et samarbeid med om utveksling av stoff. Se nettutgaven her og den originale teksten på svensk her. Teksten er oversatt av Silje Kiil og ble først publisert på foross.no våren 2017.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Livet

Emner

  Barn

  Ekteskap

  Livshistorie

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Mats H. Giselsson.
  Mats er gift og har ti barn. Han er nå pensjonist, men har arbeidet mesteparten av sitt liv som prest i Svenska kyrkan fra han ble innviet i 1973. Han har også vært predikant i Bibeltrogna Vänner og misjonær ved Lutheran Theological Seminary, Ethiopia.
   Ressurser av Mats H. Giselsson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.