Publisert

Ord i Bibelen: Forsoning1 Hva betyr forsoning?

Ordet brukes om at to parter som har levd i strid og fiendskap, blir venner. I Bibelen kan det brukes om forhold mellom mennesker, men først og fremst om forholdet mellom mennesker og Gud. Ordet ’forlikelse’ betyr det samme.

2 Betyr det at vi mennesker og Gud i utgangspunktet er fiender?

Opprinnelig var det et harmonisk forhold, slik som er beskrevet om tiden i Edens hage, i Paradiset. Men da synden kom inn i tilværelsen, begynte menneskene å skjule seg for Gud.

Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Rom 8:7

Det er noe i oss alle som står Gud imot, ja, som hater han.

3 Hvordan kan vi bli forsonet med Gud?

Vi var ikke i stand til det sjøl. Det var Gud som tok initiativet. Helt ulikt oss mennesker imellom.

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1. Joh 4:10

Guds Sønn ble født inn i menneskeslekten og ble som en av oss, men uten synd. Han hadde altså ikke et fiendeforhold til Gud. Men han var villig til å bli tilregnet våre synder, slik at han måtte møte Gud i vårt sted. Det kostet han livet – på korset på Golgata. Da sonet han all verdens synd.

Gjennom dette ligger det en forsoning klar for alle mennesker i vår stedfortreder Jesus.

Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. 2. Kor 5:18-19

Noe Gud gjorde mens vi enda var fiender:

For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Rom 5:10

Gjennom dette får vi fred med Gud i Kristus Jesus.

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapetEf 2:14

4 Betyr det at mange mennesker er forsonet med Gud uten å vite om det?

Et eksempel: Under 2. verdenskrig skjulte en japansk soldat seg på ei øde øy. Han fulgte ikke med på noe av det som skjedde utenfor hans lille verden – heller ikke at det ble fred i 1945. Først over 20 år senere kom han i kontakt med mennesker som kunne fortelle ham at krigen var for lengst slutt og at de nå levde i fred.

Forsoningen klar for alle i Jesus, men får del i den først når du tar imot Jesus i tro.

Å fortelle verden om dette er vårt ansvar som gjennom troen på Jesus har fått del i forsoningen/forlikelsen:

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. 2. Kor 5:20-21

Det er en nær forbindelse mellom soning, forsoning og rettferdiggjørelse:

Gjennom soningen dekker Jesu blod oss, slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Da er det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, blir alt det som han har gjort gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige Far.

Soning: ”Kristi soning er Guds kjærlighets skjul og dekke over den hele verden imot Guds hellighets ild.”
Forsoning: ”I det soningen dekker helligheten, er bare kjærligheten tilbake som det som når fram til oss fra Gud.”
Rettferdiggjørelse: Ved troen blir ”alt det som Kristus er og har, tilregnet og tilegnet synderen”. Sitat fra Øivind Andersen

5 Er dette noe vi har fortjent?

Det hele er et verk av Guds kjærlighet.

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Rom 5:8

Les også ordene fra 1.Joh 4,9-10; og Joh 3,16

6 Er dette med forsoningen viktig i kristendommen?

Det er evangeliets sentrum –om hva Jesus gjorde for oss, slik at vi kan få fred med Gud.

For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1. Kor 1,18

For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. 1. Kor 2:2

7 Kort: Hva er forsoning?

Forsoning med Gud er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår Far.


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 


Støtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Emne

  Forsoningen

Skrifthenvisninger

  Romerbrevet  5: 10

  2. Korinterbrev  5: 18-21

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.