Publisert

Ord i Bibelen: Hat1 Hva betyr hat?

Vi forbinder gjerne hat med en tilstand av sterk motvilje og fiendskap mot et menneske. Under innflytelse av engelsk har nok ordet også fått en videre betydning, slik at det brukes i stedet for å mislike noe eller noen.

De vanligste ordene for hat i Bibelen uttrykker en tilstand av motvilje, vrede, forakt og hat mot noen. Det er da snakk om noe vedvarende, ikke bare en tilfeldig reaksjon.

2 Er all form for hat galt?

Når hatet retter seg mot det onde, er det et rettmessig hat. Guds hellighet må reagere på synden med motvilje, vrede og forakt. Etter sitt vesen tåler han ikke det som bryter med hans vilje, enten det gjelder en eller annen form for avgudsdyrkelse eller umoral.

Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud5.Mos 16:22

Slik skal også vi hate det onde.

Dere som elsker Herren, hat det onde! Sal 97:10

Der kjærligheten til Gud får plass i hjertet, kommer også hatet til det onde inn. Derfor skal vi også hate all form for vranglære, som det heter om menigheten i Efesus:

Du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og haterÅp 2:6

Noen ganger kan hat nærmest bety det å sette til side, nedprioritere, slik som i Luk 14:

Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Luk 14:26

Her er det snakk om at ingen må få den plassen i vårt liv som Jesus skal ha. Han skal vi elske, derfor må vi hate – altså nedprioritere – alle andre.

3 Hva er det onde hatets opphav?

Det syndige hatet kom inn i oss mennesker med syndefallet. Da ble fiendskapen mot Gud lagt ned i vår syndige natur, sammen med evnen til å hate andre mennesker. Dette hatet drives av selvlivets trang til å hevde seg selv.

4 Hvilke utslag kan hatet få?

Det ser vi av uttrykkene  fra 3.Mos:

Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte... Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv... 3.Mos 19:17-18

Det å gjemme på vrede og å hevne seg, hører hatet til. Det trenger ikke bli så dramatisk utslag som da Kain slo i hjel broren sin, Abel. Noen bruker onde ord og baktaler. Andre viser sitt hat ved ikke å ville hilse på den som en har noe imot.

Uansett hvilke utslag hatet får, er det like fullt mot Guds vilje: ”Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte...

5 Går det an å være en kristen og hate noen?

Her er Guds ord veldig klart, slik som i 1.Joh 3:

Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 1.Joh 3:15

Og i 1.Joh 2:11 uttrykkes det slik:

Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. 1.Joh 2:11

Hatet hører til i mørket, i syndens tilværelse og herredømme. Den som kaller seg en kristen, men hater sin åndelige bror eller et annet medmenneske, viser at han fortsatt er bundet av syndens krefter. Han ser det kanskje ikke selv, for ”mørket har blindet hans øyne”. Synden har en skremmende evne til å blinde oss.

En kristen er kalt til å leve i lyset – i frelsens rike, fordi Gud er lys. I Guds lys blir synden, også hatet, avslørt. Men der er også muligheten for tilgivelse til stede:

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 1.Joh 1:7

Jesu blod vitner om at han døde for våre synder, også alt som har med hat å gjøre. Når vi bekjenner våre synder for Gud, blir det Jesus har gjort gyldig for oss. Derfor heter det at ”Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd”.

Men når Gud har vist oss en slik grenseløs kjærlighet, skulle det være helt umulig for en kristen å hate sin bror. Når Gud ikke vil samle på vrede og motvilje mot oss for å hevne seg på oss, hvordan kan da vi gjøre det overfor våre medmennesker?

Derfor sier Jesus at vi også skal elske våre fiender – de som bevisst prøver å gjøre oss ondt. For det er den kjærligheten han har vist oss!

6 Hva må vi gjøre for å kjempe mot hatet?

For det første må vi være våkne for hatets kjerne – når vi merker vedvarende motvilje mot et menneske i vårt hjerte. Kristne er kalt til å vise hverandre den samme kjærlighet som Kristus har vist oss. Når vi registrerer at det er noen vi ikke vil vise kjærlighet, må vi skynde oss å bekjenne denne synden for Gud.

Da brytes syndens makt i vårt liv, og vi stiller oss åpne for Jesu tilgivelse og kjærlighet, den vi også kan gi videre til dem vi kanskje syntes vi hadde grunn til å hate. Det er ikke sikkert vi får alle følelsene våre med på dette til å begynne med. Men i møte med Jesu kjærlighet, kjenner vi oss likevel forpliktet til å vise ufortjent kjærlighet i ord og gjerning.

Vi elsker fordi han elsket oss først. 1.Joh 4:19

7 Kort til slutt: Hva betyr hat?

Det betyr en tilstand av motvilje, vrede og forakt i forhold til et annet menneske. En kristen kan ikke hate noen hvis han fortsatt vil følge Jesus. For Jesus kom for å fri oss fra all synd ved sin død og oppstandelse, og i stedet gi oss sin kjærlighet i våre hjerter.

Derfor må en kristen bekjenne for Gud alle former for hat, slik at han får leve i syndenes forlatelse og være et redskap for Jesu ufortjente kjærlighet. Tenk å kunne overraske noen med en slik kjærlighet i dag!


Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Lydressurs

Skrifthenvisninger

  5. Mosebok  16: 22

  3. Mosebok  19: 17-18

  1. Johannes´ brev  2: 11

  1. Johannes´ brev  4: 19

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Johnny Vågen.
  Johnny Vågen er teolog og har vært lærer ved Fjelltun Bibelskole. Han er gift med Målfrid og har 5 barn og 13 barnebarn. Bor i Stavanger.
   Ressurser av Johnny Vågen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.