Publisert

Nådegavenes egentlige mål: Ånden leder deg hjem! Den hellige ånd 12/12


Ca leselengde:
3 min

Ulike Åndens gaver – og Åndens endelige mål

De ulike Åndens gaver leder inn i de ulike tjenester i den kristne menighet. Mange av gavene har med vitnetjeneste og forkynnelse å gjøre. Bibelen taler sterkt om at troen kommer av forkynnelsen av Kristi ord (Rom 10:17). Det står om gave til å tale profetisk, kunnskaps tale, visdoms tale, lærergave, hyrdegave, evangelistgave, tungetale med tydning og formaningstale (1 Kor 12:8-10, 28; Ef 4:11-16; Rom 12:4-8). Det ser ikke ut til at noen av tekstene har noen endelig liste over de ulike gaver.

Vi legger videre merke til at det står om minst like mange Åndens gaver som ikke er knyttet til vitnetjeneste og forkynnelse. De er knyttet til hender og føtter, hjelp, omsorg og barmhjertighet, og holdninger og vurderinger som gjenspeiler ulike deler av Jesu egen gjerning og hans møte med mennesker. Det står om gave til å prøve ånder, helbrede/be for syke, troens nådegave (som må være noe annet enn den frelsende tro), kraft til å gjøre undergjerninger, nådegaver til å hjelpe, tjene, styre, dele ut gaver/gi og gave til å øve barmhjertighet (1 Kor 12; Ef 4 og Rom 12). Heller ikke her møter vi noe som minner om en fullstendig liste.

Ånden gir de gavene menigheten trenger

Så kan vi spørre: Har ikke alle et kall om å hjelpe, dele ut gaver/gi, være evangelist eller tale profetisk? Da tror vi Bibelens svar er at alle har et felles kall til alt via misjonsbefalingen, men Ånden gir den enkelte kristen en særlig gave til enkelte tjenester slik at mennesker møter Jesus.

Som troens folk trenger vi å samtale og be om hva vi trenger, hva vi mangler og savner i våre kristne fellesskap og menigheter for at mennesker kan bli knyttet til Jesus. Hvilke gaver trenger vi fra Den hellige ånd for å bevares hos Herren, bygges opp og utrustes til å være Jesu hender og munn i vår verden?

Leder oss hjem

Målet for alle gavene er oppbyggelse av Kristi legeme og enhet i troen på Guds Sønn. Målet er kjennskap til Herren, ja å vokse opp til ham som er hodet, Kristus (Ef 4:12-16). Alle Åndens gaver er gitt for at nye mennesker, fellesskapet av troende, Guds forsamling/kirke på jord skal knyttes til Jesus Kristus, vår frelser. Jesus Kristus er det endelige målet for alle Åndens gaver. Nådegavene/Åndens gaver skal vise oss den aller største nådegaven, Jesus selv (Rom 6:23).

Da ser vi også hvor naturlig det er at Åndens siste mål er å føre mennesker helt hjem til det evige liv i fellesskap med Herren. Den siste del av den tredje trosartikkel om Den hellige ånd handler om legemets oppstandelse og det evige liv!

Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd.
Rom 8:11

Da er Åndens gjerning fullført! Han som kalte oss til fellesskap til seg, åpenbarte evangeliets gave for våre hjerter. Han bevarte og ledet oss ved sine gaver gjennom sin menighet på jord, til vi nådde målet hos vår frelser i det fullkomne Guds rike!

«I denne kristne kirke gir han meg og alle troende daglig full tilgivelse for all synd. Og på den ytterste dag vil han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle andre som tror på Kristus, et evig liv!» (Forklaringen i Luthers lille katekisme til den tredje trosartikkel).


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  8: 11

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.