Publisert

Åndens gjerning er en Ordets gjerning (Den Hellige Ånd 4/12) Ordet er det grunnleggende nådemiddel


Ca leselengde:
3 min

På pinsedag

På Pinsedag er det Guds Ord som lyder! Først så skjer det ved at disiplene begynner å tale om Guds store gjerninger på de ulike språk. Apg 2:3-11 (Det store startskuddet på verdensmisjon til alle språk og folkeslag). Deretter skjer det når Peter skal forklare hva som skjer. Apg 2:12-21f. Noen tror disiplene er drukne. Men Peter forklarer hvordan det som skjer, er oppfyllelsen av kapittel 3 hos profeten Joel i Det gamle testamente (GT). Peter utlegger og forklarer hva Skriften sier om dette.

Så fortsetter Peter med forkynnelse av Jesus Kristus og det han har gjort. Apg 2:24-36. Han forklarer ut fra GT at også det som har skjedd ved Jesu død og oppstandelse er oppfyllelse av det som før er skrevet. Og han forklarer at det er folkets synder som har ført Jesus til korset. Da begynner det å skje det som vi hørte om i forrige mini-bibeltime. Åndens første gjerning! Det begynner å stikke i hjertet hos de som hører.

Åndens sverd er Guds ord

I denne «timen» understreker vi så en videre sannhet: Åndens gjerning er en Ordets gjerning. Det var ved forkynnelsen av Guds ord på pinsedag at den Hellige Ånd begynte å arbeide i hjertene. Og det er ved forkynnelse av Skriftens ord at Guds nåde kan nå frem til menneskene og den Hellige Ånd kan åpenbare og skape kjennskap til hva Gud i sin nåde har gitt oss (1 Kor 2:2).

Den Hellige Ånd arbeider ikke gjennom «lufta» som en ubestemmelig kraft. Han arbeider ikke ved umiddelbare innskytelser som dukker opp i menneskets indre. Han arbeider ved et «våpen» som kalles Åndens sverd som er Guds Ord (Ef 6:17). Ordet er selve det grunnleggende nådemiddel som Ånden, den 2. talsmann bruker for å nå inn i våre hjerter.

Apostelen Paulus argumenterer sterkt for dette i Galaterbrevet 3:1-5:

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet! Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves! – om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger i blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt.

Den Hellige Ånds gjerning er uløselig knyttet til Herrens eget ord. «Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet.» (Fra Luthers forklaring til den 3. trosartikkel [Andre part: Troen, red.anm.]). Dette er en befriende sannhet for den som skal lese eller høre Guds ord og for den skal tale Guds ord, om det skjer i samtale på tomannshånd, alene foran en åpen Bibel eller i en liten eller stor forsamling.

Guds ord er virkekraftig

Hør, så skal din sjel leve, sier Herren i sitt Ord. Jes 55:3. For det menneske som lar Guds Ord tale inn i sitt liv, så arbeider garantert sikkert Den Hellige Ånd. Han dømmer og trøster. Han skaper tro og nytt liv, kjærlighet og handlekraft. Det samme gjelder for den som skal formidle, dele og forkynne det for andre.

Det avgjørende er ikke teknikk, talekunst eller overtalingsevner, men Ordets egen virkekraft ved Den Hellige Ånd. Det gir en rett frimodighet. Derfor står det også om de mennesker som ble fylt av Den Hellige Ånd, at de talte Guds Ord med frimodighet (Apg 4:31).

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Galaterbrevet  3: 1-5

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.