Publisert

Åpenbaring av Guds gave – Barnekårets Ånd (Den Hellige Ånd 6/12) Ånden gir oss visshet om at vi er Guds barn


Ca leselengde:
2 min

Åndens største under

Det aller største under som Den Hellige Ånd gjør, er å åpenbare evangeliet/de gode nyhetene for hjertene våre. Ånden vil herliggjøre Jesus Kristus (Joh 16:14) og alt han har gjort for oss. Dette er noe som ikke et menneske kan forstå eller komme på av seg selv, sier Bibelen (1 Kor 2:9).

Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd, [...] For at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.
1 Kor 2:10 og 12

Dette er noe som kan skje i et øyeblikk over en åpen Bibel (Martin Luther), midt under salmesang på en åker (Hans Nielsen Hauge), eller i en kristen forsamling der Guds Ord lyder. Livet kan totalforvandles, få en helt ny retning, en ny kjærlighet og en ny kraft i et øyeblikk. Men det kan også skje som en «langsom soloppgang» hvor en gradvis får se bort fra seg selv, sin synd eller mislykkede kristendom, og over på han. Ånden lar oss se på Jesus som døde og sto opp for de fortapte, som har ordnet en total nåde, en hvit drakt, en fullkommen rettferdighet og en forsoning med Gud for alle i hele verden.

Jevnlig åpenbaring av Guds gave

Den Hellige Ånds åpenbaring av Guds gave er videre noe som et kristent menneske trenger å få del i på nytt og på nytt. Vi kalles til å «fortsette» med å «se inn i frihetens fullkomne lov» (Jak 1:25). Det er nok av krefter i oss og rundt oss som vil gjøre oss selvopptatte, innadvendte, selvrettferdige eller søvnige og sløve. Det nye livet i oss holdes kun oppe ved Den Hellige Ånd. Om troens liv er svakt og tvilende, så er det like fullt Den Hellige Ånds verk at hjerter fortsatt vender seg mot Jesus og Guds barmhjertighet.

Frelsesvisshet

Den Hellige Ånd vil også skape trygghet, visshet og troens glede. Frelsesvissheten er ikke en betingelse for å være Guds barn, men en Åndens virkning når Ånden åpenbarer Jesus for oss.

Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.
Rom 8:15-16

Romerbrevet kap. 6-8 underviser om helliggjørelsen og kampen mot synden i kristenlivet. Her skildres da frelsesvissheten i Rom 8 som en uvurderlig hjelp i denne kampen.

Barn og ikke trell

Den Hellige Ånd er barnekårets Ånd. Jeg slipper å være en trell i mitt forhold til Gud. Jeg trenger ikke frykte for dommen fordi jeg ikke har gjort nok. Det slaveriet under synden som vi kjenner på i eget liv, har Jesus kjøpt oss fri fra. Vi er ved troen på Jesus barn hos Gud. Vi har en fullkommen far, en pappa i himmelen som vi kan være hos med absolutt alt i livet.

I denne sammenhengen sier den kloke sjelesørger Carl Olof Rosenius at «frelsesvissheten [som Den Hellige Ånd skaper] ikke er avgjørende for rettferdiggjørelsen men for helliggjørelsen». Så henviser han til Nehemja som sier:

For glede i Herren er deres styrke.
Nehemja 8:10


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Romerbrevet  8: 15-16

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.