Publisert

Daglig omvendelse og liv etter Guds bud (Den Hellige Ånd 8/12) Guds Ånd leder oss til å følge hans bud


Ca leselengde:
2 min

Daglig omvendelse

I avsnittet om helliggjørelsen i Rom 6-8 tales det mye om Åndens gjerning.

Det står om å vandre etter Ånden og ikke etter kjødet (8:4). Det står om å være i Ånden og ikke i kjødet (8:9), og det står om å døde legemets gjerninger ved Ånden (8:13). Og det står at bare de som drives av Guds Ånd, de er Guds barn (8:14).

Dette må handle om at en kristen ikke kan forsvare synd. Han kan ikke vandre i det, være i det eller leve i det som kommer fra den onde natur. Nei, det skal dødes. Det skal til korset!

I Luthers forklaring til dåpen i den lille katekismen taler han om at det gamle menneske skal «druknes ved daglig anger og bot». En kristen vil leve åpent for Gud både med den «pene» og den «heslige» synd. Den skal bekjennes og avlegges hos Gud.

På denne måten drives vi av Guds Ånd. Vi drives til Jesu kors hvor han står med åpne armer og tar imot syndere. Det motsatte er å skjule synd, «utslukke Ånden» (1 Tess 5:19) eller å «gjøre den Hellige Ånd sorg» (Ef 4:30).

Åndens overbevisning om synd (Joh 16:8) skjer ikke bare i omvendelsen, men i hele den kristnes liv.  David hadde levd med denne spenningen hvor han prøvde å skjule synden og derfor kommer han med dette nødropet til Gud:

Ta ikke din Hellige Ånd fra meg … og hold meg oppe med en villig ånd!
Salme 51:13-14.

Livet etter Guds bud

Den Hellige Ånd driver oss til Jesus med våre synder. Han driver oss videre ut i livet til møte med våre medmennesker i vårt hjem, i den kristne forsamlingen og i det samfunnet/den verden vi lever i. Den Hellige Ånd vil at du skal tjene din neste! Andre mennesker trenger deg!

Her vil en del oppriktig spørre: Hvordan kan jeg kjenne Åndens stemme om hva jeg skal gjøre konkret i mitt liv. Svaret er «enklere» enn vi tror. I Esek 36:27 finner vi et klargjørende svar som bekreftes i det Nye Testamente.

Min Ånd vil jeg gi inne i dere og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover ...

Et kristen som spør etter Åndens ledelse skal først og fremst spørre: Hva sier Guds ord, Guds gode 10 bud og hva sier de nytestamentlige formaninger? Åndens stemme kan aldri «overprøve» Guds bud. Ånden har derimot gitt oss «lyst til Guds lov» (Rom 8:22). Den Hellige Ånd i oss ønsker å følge Guds åpenbarte vilje i Bibelen. Det betyr ikke at ikke den Den Hellige Ånd også kan gi konkrete «minnelser» i ulike valgsituasjoner (Apg 15:6-7).

Men det ligger nært for oss å tenke at det er mere «åndelig» å lytte til «Guds stemme i mitt indre» enn å lese i Bibelen. Her blir vi lett forført! Jesus selv er vårt store forbilde ved «Åndens ledelse» å henvise til det som «står skrevet» (Matt 4:1-10).


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Profeten Esekiel  36: 27

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.