Publisert

Den Hellige Ånds gjerning (Den Hellige Ånd 1/12) Forklarer og herliggjør Jesus Kristus for våre hjerter


Ca leselengde:
3 min

Jeg vil ha en serie minibibeltimer om Den Hellige Ånds gjerning, om hvorfor Gud sendte sin Ånd på pinsedag og om hva det betyr i dag for den enkelte troende og for Guds menighet på jord. Ulike overskrifter vil da gjenspeile hva den Hellige Ånd gjør i sin menighet, og hva han gjør i den enkelte kristne i forhold til troen og livet.

Den Hellige Ånd – den 2. talsmann

I Jesu avskjedstale før han skal dø, forteller Jesus mye om Den Hellige Ånd som skal sendes på pinsedag. Vi leser i Joh 14:16 at Jesus sier til sine disipler:

Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid.

Her lærer vi noe grunnleggende om Den Hellige Ånd, hvem han er og hva han skal gjøre. Talsmannen – han er en person og ikke en upersonlig kraft. Ja, han er den tredje person i guddommen i den ene, treenige Gud. (Se Den ath. trosbekjennelse).

Han er en talsmann, dvs. en som taler en annen sin sak.  Det må være Gud sin sak han skal tale! Men Jesus bruker begrepet den 2. talsmann. Finnes det en første talsmann? Det må være Jesus selv som er den 1.talsmann. Det stemmer med det apostelen Johannes skriver i 1 Joh 2:1-2:

Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

Forholdet mellom den 1. og den 2. talsmann

Da er det naturlig å spørre: I den kristne tro – hva er forholdet mellom den 1. og den 2.talsmann?

Den 1. talsmann – Jesus Kristus – den rettferdige – er en soning for våre synder. Gud sender sin sønn til verden. Han skal fullføre frelsesverket slik at mennesket kan få tilbake et ordnet gudsforhold. Han skal tale vår sak overfor Gud. Ja, han lever alltid til å gå i forbønn for oss (Heb 7:25). Altså: Den 1.talsmann, Jesus Kristus, taler menneskenes sak overfor Gud.

Den 2.talsmann – Den Hellige Ånd – utgår fra Faderen og Sønnen (Se Den nikenske trosbekjennelse). Hva er hans gjerning: Han skal tale Guds sak overfor oss, menneskene. «Han skal bli hos dere for alltid». Han er Guds representant i våre hjerter. Han skal forklare, herliggjøre Jesus Kristus for våre hjerter.

Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.
1 Kor 2:2

Det «som Gud i sin nåde har gitt oss» må være selve evangeliet, hva Gud har gjort for oss og gitt oss i sin sønn, Jesus Kristus.

Hva betyr dette?

Det betyr: Vi kjenner ikke Jesus uten den Hellige Ånd. Dette stemmer jo helt med hva vi i Luthers katekisme lærer om Den Hellige Ånd: "Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro …" (Martin Luthers lille katekisme, andre part, tredje artikkel)

Så «genialt» Gud har ordnet det! Jesus sier jo til sine venner:

Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen [den 2.talsmann] til dere.
Joh 16:7

Jesus levde, døde og sto opp på et geografisk sted (Israel) i vår verden. Den Hellige Ånd skal være alle steder over hele verden samtidig der evangeliet forkynnes og forklare hva Jesus har gjort.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  14: 16

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.