Publisert

Innledningstekster til bibelbøkerFoross.no ønsker å legge til rette for god og grundig kunnskap om Bibelen. Vi jobber derfor med å få på plass grundige innledningsartikler til de ulike bibelske bøkene, skrevet av fagteologer.

Foreløpig er prosjektet i startgropen, men etterhvert vil stadig flere av bøkene være representert i oversikten under.

Vi jobber også med å få på plass en "døråpner"-artikkel til hver av de bibelske bøkene. Disse artiklene skal gi nøkler til å få tak i bokens budskap. En oversikt over disse artiklene finner du her.

DET GAMLE TESTAMENTET

1. Mosebok

2. Mosebok

3. Mosebok

4. Mosebok

5. Mosebok

Josva

Dommerne

Rut

1. Samuelsbok

2. Samuelsbok

1. Kongebok

2. Kongebok

1. Krønikebok

2. Krønikebok

Esra

Nehemja

Ester

Job

Salmenes bok

Salomos ordspråk

Forkynneren

Høysangen

Jesaja

Jeremia

Klagesangene

Esekiel

Daniel

Hosea

Joel

Amos

Obadja

Jona

Mika

Nahum

Habakkuk

Sefanja

Haggai

Sakarja

Malaki

DET NYE TESTAMENTET

Matteusevangeliet

Markusevangeliet - skrevet av Reidar Hvalvik

Lukasevangeliet

Johannesevangeliet

Apostlenes gjerninger

Romerbrevet

1. Korinterbrev

2. Korinterbrev

Galaterbrevet

Efeserbrevet

Filipperbrevet

Kolosserbrevet

1. Tessalonikerbrev

2. Tessalonikerbrev

1. Timoteusbrev

2. Timoteusbrev

Titus

Filemon

Hebreerbrevet

Jakobs brev

1. Petersbrev

2. Petersbrev

1. Johannesbrev

2. Johannesbrev

3. Johannesbrev

Judas' brev

Johannes åpenbaring


 

RelatertStøtt foross.no
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Om Redaksjonen
forfatter_fotoSkrevet av: Redaksjonen .
  Redaksjonen i foross.no består av Endre Stene, Øivind Ruud Kringstad, Ingvald André Kårbø, Silje Kiil, John-Kjetil Gagnat og Vegard Soltveit. Vi kan kontaktes på post@foross.no.
   Ressurser av Redaksjonen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.