Publisert

Stikk i hjertet (Den Hellige Ånd 3/12) Ånden kaller mennesket til oppgjør med synden


Ca leselengde:
3 min

Stikk i hjertet

Den Hellige Ånd ble gitt på pinsedag. Disiplene forkynte da evangeliet på ulike språk og tungemål. Folk ble forvirret, men da stod Peter frem og forklarte hva som skjedde. Apg 2:14f.

Han forkynte til folket ut fra Skriften (Det gamle testamente) og så møter vi den første virkning av Den Hellige Ånds gjerning. Det begynte å «stikke i hjertet» hos de som hørte (v 37).

De spurte hva de skulle gjøre, og de fikk beskjed av Peter at de skulle omvende seg og la seg døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skulle de få den Hellige Ånds gave (v 38).

Et kall til oppgjør og omvendelse

Den Hellige Ånds første gjerning i det menneske er en «forberedende gjerning» - et «stikk i hjertet». Det er et kall til mennesket, et kall til oppgjør med Gud om synden, et kall til omvendelse og nytt liv.

Den Hellige Ånd skal overbevise om synd, sier Jesus Joh 16:9. «Fordi de ikke tror på meg». Nei, mennesket tror heller på seg selv, sin egen styrke og sitt eget liv. Gud kaller til omvendelse, at den som tror på seg selv må vende seg til han.

Mennesker kan fortelle mange ulike historier om hvordan dette har skjedd hos den enkelte. En uro, en lengsel, en vekkelse i samvittigheten. Mennesket må få det i orden i sitt forhold med Gud. For Paulus ble det dramatisk da Gud møtte han på vei til Damaskus. Lyset fra himmelen skinte inn i hans hjerte. Gud ved Den Hellige Ånd minte han om at han var en forfølger av Guds menighet, en forfølger av Jesus Kristus.

Gud overbeviser ved sin Ånd. Han vil gjøre den rike fattig. Han vil gjøre den stolte ydmyk og han vil gjøre den selvhjulpne til en hjelpeløs synder. Gud vil gjøre den store liten og den friske må han gjøre syk. For det er bare de syke som trenger lege, sier Jesus, han som selv er den store legen! Hvis ikke Gud ved sin Hellige Ånd får gjøre denne gjerning, så skjer det aldri!

Hvorfor trenger vi dette?

Menneskets synd viser seg i at en er «innkrøkt i seg selv». For noen blir det en kretsing rundt penger, karriere og makt. For andre så blir selvkretsingen destruktiv, med skam og selvforakt. For noen blir det et vellykket ytre liv, og for andre blir det et slaveri under fristelser der en er svak og sårbar. Alle variantene står i skarp motsetning til Guds gode vilje om at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv.

Hvor mye synd må den Hellige Ånd så vise et menneske for at det skal bli ført til Jesus? Her finnes det ikke noe enkelt svar. I det vanlige livet er det heller ingen fasit om når et menneske søker lege. For noen kan det her lages en slags «egenrettferdighetens frelsesvei» som vil beskrive i detalj hvordan stikket i hjertet skal erfares.

Guds bud må forkynner klart

Det ligger også nær for oss å tenke at Guds bud alene først må forkynnes klart for at Ånden kan overbevise om synd. Bibelens svar er vel heller at lov og evangelium må forkynnes sammen (uten å blandes sammen) slik Jesus gjorde det. Og når Israelsfolket fikk Guds bud ved Sinai så var det på bakgrunn av alt det gode som Herren først hadde gjort for sitt folk - at de var utfridd fra Egypt, fra «trellehuset».

Men målet for Gud er alltid at den Hellige Ånd skal få gjøre sin første gjerning i mennesket slik at de får bruk for Jesus som en virkelig frelser og redning.

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thor Fremmegård.
  Thor Fremmegård bor i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Østfold. Han er gift med Sigrun og de har to voksne barn. Thor er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.
   Ressurser av Thor Fremmegård
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.