Publisert

Bildeforbudet Kan vi lage bilder av Jesus, Gud Fader, mennesker og dyr?


Ca leselengde:
5 min

Spørsmål: I de ti bud står det at man ikke skal lage noen form for gudebilde av noe som helst oppe i himmelen eller nede på jorden. Andre steder i Bibelen er jeg sikker på at det også står at man ikke skal avbilde Gud og Jesus. Hvorfor gjør vi det da  likevel? Det er krusifikser i kirken og mange bilder og filmer som prøver å avbilde Jesus slik de tror han har sett ut. Er det ikke det man ikke skal gjøre?

Svar: Takk for spørsmålet ditt. Dette er faktisk ett av de emnene som har ført til mest uenighet mellom kristne gjennom hele vår historie. Så selv om vi kanskje har blitt vandt til at vi uten videre kan avbilde Gud og alt mulig annet, skal vi være forsiktige med å ta det for gitt og mene at det slett ikke er noe problem!

Holdningene spenner veldig vidt:

  1. Det absolutte bildeforbudet i tradisjonell muslim kunst, hvor man ikke kan avbilde noe som helst (og derfor har utviklet en fantastisk ornamentikk i stedet).
  2. Det tradisjonelle jødiske bildeforbudet, hvor man kan avbilde dyr, men ikke mennesker.
  3. Mange kirkesamfunns bildeforbud, hvor man ikke vil ha bilder i kirken, men gjerne andre steder.
  4. Den vanligste kristne holdningen, hvor man kan avbilde alt, også Jesus (men ikke Gud).
  5. Den helt ubekymrede holdningen, hvor man også avbilder Gud.
  6. De østortodokse kirkenes bildedyrking, hvor man ikke bare avbilder f.eks. helgener og Kristus, men også ærer disse bildene.

Selv har jeg vanskelig for å se at de ti bud forbyr oss å avbilde noe som helst levende. Det står bl.a. "Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem" (2 Mos 20:4-5). Ordet for "gudebilde" betyr egentlig bare "utskåret". Derfor kan dette forstås på to måter:

I) Du skal ikke lage bilder av noe som helst, verken dyr, fugler, mennesker eller Gud.
II) Du skal ikke lage bildder av noe som helst og tilbe og dyrke dem.

Bildeforbudet i de ti bud handler faktisk slett ikke om å avbilde Gud, men om å avbilde alt mulig annet enn Gud! Og det er bare de to mulighetene: Enten er det snakk om et absolutt forbud (som det muslimske) eller det er bare et forbud mot dyrking av bilder. Ettersom ordet for "utskåret" leder tanken nettopp på de gudebilder som andre folkeslag den gang stilte opp og dyrket, er det for meg mest sannsynlig at det bare handler om et forbud mot å dyrke og tilbe bilder. Hvis vi ikke gjør det, kan vi avbilde i vei.

Derfor mener jeg også at det ikke er noe i veien for å avbilde Jesus, så lenge vi ikke dyrker bildene av ham. Som menneske lot han seg bli sett på, rørt ved og kysset (på føttene) osv. Ville det ikke være veldig merkelig hvis f.eks. disiplene forbød hverandre f.eks. å tegne ham for andre for å beskrive hvordan han så ut? Ville ikke det være en motsigelse mot det at han virkelig ble et menneske som oss? Bortsett fra forklarelsens på fjellet var det ikke noe tidspunkt hvor han ikke lignet (og var!) et menneske på akkurat samme måte som vi er mennesker. Derfor tror jeg attpåtil at det kan være prinsipielt betenkelig å forby avbildninger av Jesus.

Om det er klokt å gjengi ham på film? Prinsipielt tror jeg det er ok, men det kan være pedagogiske og følelsesmessige vanskeligheter ved det, som vi ikke skal ta for lett på. Det kan det også være ved mange malerier av ham!

Men bør man avbilde Gud Fader? Det tror jeg det er vanskelig å avgjøre prinsipielt. På den ene sider taler faktisk ikke de ti bud om det, fordi det der er snakk om å avbilde alt mulig annet enn Gud. Og det som ikke Bibelen direkte forbyr, skal vi være forsiktige med å forby! Vi skal absolutt ikke avbilde Gud for å dyrke bildet av ham (slik som jødene gjorde med gullkalven på Moses' tid). Men det er det vel ingen av oss som ville finne på, like lite som vi ville finne på å dyrke et bilde av Jesus eller Paulus.

Men på den annen side ble Gud Fader aldri, i motsetning til Guds sønn, et menneske som vi. Tvert imot er det et sterkt poeng i Bibelen at ingen kan se Faderen, like sterkt som det poenget at vi kunne se hans sønn. Dette kunne gjerne tale for at det prinsipielt er feil å prøve å tegne, male eller skjære ut bilder av Gud. Man kan dessuten få en følelse av at selv om det finnes vellykkede avbildninger av Jesus, som gir oss et sunt og godt inntrykk av ham slik som han var, så er det alltid et eller annet galt med bilder av Gud Fader.

Selv tror jeg at dette hører til de punkter hvor vi skal være tilbakeholdne både med å forby hverandre noe, og med å støte og irritere hverandre. Hvis det f.eks. dreier seg om kunst vi skal være felles brukere av i en kirke, kan det ikke være slik at halvparten av menigheten blir bedrøvet av det. Da må man vise tilbakeholdenhet. Selv om jeg personlig ikke blir irritert f.eks. av Michelangelos bilder av Gud i det sixtinske kapell, trives jeg best med at Gud Fader kun avbildes gjennom symboler, lys, farger osv.


Teksten er hente fra Jesusnet.dk og oversatt fra dansk av Maria Hellestøl Reyes.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Hva Tror Vi

Emne

  Budene

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Leif Andersen.
  Leif er gift med Elonora. Han er teolog og ansatt som reiseprest i Dansk Indremisjon og som lektor på Det danske Menighetsfakultet.
   Ressurser av Leif Andersen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.