Publisert

10 moderne påskesanger Finner vi korset og graven i nyere lovsangsmusikk?


Ca leselengde:
7 min

Vi har lett for å tenke at etter 2. påskedag er påska slutt. Men det er faktisk vi er i påsketiden. Vi publiserer derfor igjen denne saken fra påsken 2020, og håper du kan finne inspirasjon til sanger du kan lytte til i denne påsketiden.


Vi går en ny påske i møte. Og med påsken hører også sangene om Jesu lidelse, død og oppstandelse.

Gjennom kirkens historie og inn i vår tid har kristne sunget om det Jesus gjorde. At han lot seg ta til fange. Ble spottet, pisket og slått. Hengt på et kors for å dø. Døde, og ble lagt i en grav. Stod opp fra graven tredje dag.

Ser vi på gamle salmer handler svært mange av dem om korset. Fra Fanny Crosbys «I det fjerne jeg skuer», til pasjonssalmer som «Naglet til et kors på jorden» (Sporon), «Hill deg, frelser og forsoner» (Grundtvig) og «Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte» (Kingo). For ikke å glemme de triumferende oppstandelses-salmene som «Påskemorgen slukker sorgen» (Grundtvig), «Deg være ære» (Budry/Fjelberg) og «Jesus lever, graven brast» (Brun).

Men hva med de nyere sangene som lages? Finner vi korset og graven der? Det korte svaret er ja! I denne lille saken kommer jeg til å komme med 10 eksempler på nyere sanger som handler om påskebudskapet.

Jeg er selv med i lovsangsarbeidet i menigheten der jeg jobber. Vi bruker en miks av gamle og nye sanger, og jeg blir stadig oppmuntret av mange av de sangene som har dukket opp de siste årene.

Jeg kommer her til å ta utgangspunkt i sanger som er utgitt etter år 2000, for å kanskje kunne gi dere en spilleliste av nyere påskesanger som dere kan lytte til denne påsken. Å lage en slik liste er ingen lett øvelse, siden mye av det som lages naturlig nok er innom påskens budskap på en eller annen måte. Jeg har derfor forsøkt å her velge sanger som på en særlig måte kretser rundt korset og den tomme graven.

Her finner du ei spotify-spilleliste med alle sangene.

1 «In Christ Alone» (K. Getty)

Det er vanskelig å skrive en slik liste uten å ha med sanger skrevet av Stuart Townend og Keith Getty. Det britiske skribentparet skriver både sammen og hver for seg stadig nye solide salmer som blir brukt rundt om i verden. «In Christ Alone», eller «Alene Kristus» som jeg har sunget den som på norsk, er en av de mest brukte kristne sangene globalt de siste 20 årene. I denne sangen blir vi tatt med til korset og graven, og får samtidig høre hva dette betyr for oss.

2 «The Power Of The Cross» (S. Townend/K. Getty)

Dette er en ren, sterk kors-salme, som samtidig forteller oss betydningen av påskens budskap for oss. Den forteller historien om Jesu lidelse og død, og bryter i siste vers og refreng ut i et halleluja for seieren som Jesus vant for oss. En av mine favorittstrofer er også i denne teksten: «Death is crushed to death, life is mine to live – won through your selfless love!»

3 «Lead Me To The Cross» (B. Fraser)

Det er vanskelig å snakke om moderne kristen sang uten å nevne Hillsong i Australia. Gjennom de siste 20 årene har de vært premissleverandør for hva som gis ut av musikk med kristent innhold, og deres sanger brukes i hele bredden av kristne kirkesamfunn. Denne sangen er formet som en bønn om å bli ledet til korset, om å huske Jesu lidelse når en selv lider.

4 «Sing to Jesus» / «Sjung till Jesus» (F. Ortega/F. Tilling)

Den kanskje minst kjente sangen på denne lista. Men en nydelig sang, både på sin originale engelsk og i den oversatte svenske versjonen. (Sangen finnes også på norsk, red.adm)

5 «En gang for alle» (D. A. Østby)

David André Østby har vært en konstant i norsk moderne lovsangsmusikk de siste årene, og jeg har gitt fire plasser på denne lista til sanger han har gitt ut. Østby er ingen salmedikter, men skriver mange flotte sanger!

Mange av hans sanger kretser rundt korset og kjernen i det kristne budskapet. Det er ikke tekster som pløyer fryktelig dypt i teologisk materie, men det er sentrale og enkle tekster som fanger opp det viktigste, og som jeg gjerne synger av full hals.

«En gang for alle» henter sin tittel fra Hebreerbrevet 9, der Jesu offer for synder én gang for alle løftes frem.

6 «Graven er tom» (D. A. Østby)

En moderne påskesang, som brukes i mange ungdomsmiljøer og menigheter. I denne er det oppstandelseshåpet som dominerer.

«Se: Han som døde han lever! Stråler i ære og glans. Kraften som overvant døden lever i dem som er hans!»

7 «Fullkommen majestet» (D. A. Østby og P. Grønseth)

Enda en sang fra lovsangspastoren i Filadelfiakirken i Oslo. Denne har han skrevet sammen med Paul Grønseth, som har skrevet mye fint på egenhånd også.

Enda en sang jeg synger av full hals. Spesielt godt liker jeg dette: «Død, hvor er din brodd? Kristus har stått opp! Dødens makt er brutt, Jesus lever!», som hentes fra Paulus’ oppstandelseskapittel i 1. Korinterbrev.

8 «Større enn alt» (D. A. Østby)

Østby, for fjerde gang. En nydelig sang, synes jeg!

Refrenget er en flott takkebønn: «Takk Jesus, du ble liten for oss. Ble ydmyket og hamret til et kors. Der viste du deg større enn alt, større enn alt!»

9 «Redningsmann» (T. og E. Kulleseid og J. Thoresen)

Denne brukes mye i ungdomsmiljøer rundt om i Norge. Første strofe setter tonen: «Kom hit å se skapelsens Gud naglet til dødens tre».

10 «Nåde kom ned» (Impuls)

Denne sangen kom mens jeg gikk på videregående, og var en tidlig lovsangsfavoritt for meg. Den tar oss med til korset, og første vers lyder slik: «Du slo dine armer ut på korsets tre i kjærlighet, og mine hender som var bundet er nå satt fri for alltid.»

 

Jeg håper denne lista kan være til velsignelse for noen i denne påskeuka. Alle disse sangene har i alle fall vært det for meg!

Alle disse sangene tar oss inn i kjernen av det kristne budskapet og påskens evangelium. De forteller oss om hva Jesus gjorde, og om håpet det gir til oss som tror.

Samtidig er det ingen tvil om at sangene på denne lista mangler noe som pasjonssalmene har. Ingen av disse sangene dveler spesielt lenge ved Jesu lidelse på korset. Du kan lete etter en moderne «Naglet til et kors på jorden», men du finner den ikke på denne listen, og kanskje finner du den ikke i det hele tatt. Og det tror jeg vi også trenger.

Det er en grunn til at tekstene for langfredag er lenger enn tekstene for noen annen dag i kirkeåret. Vi trenger å ta oss tid til å bli minnet om Jesu lidelse og død, la den «tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har». Både for å igjen få se hvor høyt vi er elsket og hvor dyrt vi er kjøpt, og for å forstå at Jesus kan komme oss til hjelp i vår lidelse og i våre vanskeligheter.

Ha en velsignet påsketid!


Denne teksten ble først publisert i april 2020.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
7 min
Ressurstype

  Aktuelt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jan Magnus Fauske Lillebø.
  Jan Magnus kommer fra nord- vestlandet, men bor i Oslo. Han har studert teologi ved Fjellhaug Internasjonale høgskole og arbeider i dag som ungdomsleder i Misjonssalen Oslo (NLM).
   Ressurser av Jan Magnus Fauske Lillebø
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.